ShaqraU logo w/ "2", symbolizing progress in

Agile, Scrum en Kanban zijn populaire methodologieën voor softwareontwikkeling en projectmanagement. Elke aanpak heeft unieke kenmerken, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: het ontwikkelingsproces efficiënter en effectiever maken.

Wat is Agile?

Agile methodologie is een flexibele en iteratieve benadering van softwareontwikkeling. Het legt de nadruk op samenwerking, voortdurende verbetering en klanttevredenheid. Het Agile Manifesto stelt dat werkende software belangrijker is dan uitgebreide documentatie en dat reageren op verandering waardevoller is dan het volgen van een plan.Happy people in nature making "AGILE" gesture with yellow font logo

Wat is Scrum?

Scrum is een framework binnen de Agile methodologie. Het legt de nadruk op teamwerk, verantwoordelijkheid en regelmatige voortgangscontroles. Een organisatie die Scrum toepast, kent de volgende rollen: een Product Owner, een Scrum Master en een lid van het Development Team. Teams zijn autonoom en bestaan uit 7 leden (5 min, 9 max). De teams werken in tijdsgebonden iteraties die sprints worden genoemd, met als doel om aan het einde van elke sprint een product op te leveren dat kan worden uitgeleverd. De scrum master bewaakt het proces en de Product Owner beslist wat er in een sprint gaat en begeleidt de teams bij het implementeren van zijn/haar productvisie.Logo graphics combining circles & parallel lines about Scrum process product owner

Wat is Kanban?

Kanban is een ander framework binnen de Agile methodologie en komt voort uit Lean en het Toyota Productiesysteem (TPS). Het legt de nadruk op visualisatie, workflowoptimalisatie en continue levering. Kanban-teams gebruiken een bord met kolommen die verschillende werkfasen voorstellen. Elke taak wordt voorgesteld door een kaart die van de ene kolom naar de volgende beweegt naarmate de taak vordert in de workflow. in plaats van sprint retrospectives zoals de 'scrum-folk' heeft: Kanban-teams gebruiken Kaizen ('Goede Verandering' uit het Japans) sessies om na te denken over en verbeteringen aan te brengen in het proces en de resultaten."People enjoying the outdoors at a font-styled event, sharing

Wat is Agile Analytics?

Agile Analytics is een platform voor het optimaliseren van softwareontwikkeling. Het platform stelt teams in staat om inzicht te krijgen in hun gehele pijplijn en integreert met alle gebruikte tools in plaats van beperkt te zijn tot Jira of Git. Agile Analytics integreert verschillende systemen zoals je projectmanagementsysteem (Jira, Azure DevOps), monitoringsystemen (AWS CloudWatch, GCP Cloud Monitor, Azure Monitor), communicatiesystemen voor samenwerking (Slack, Teams of Discord) en continuous delivery (zoals Github, Gitlab of Bit Bucket). Met behulp van dit platform kunnen teams beter geïnformeerde beslissingen nemen en gegevensgestuurd worden! We laten je graag zien hoe we je software kunnen superchargen!

Conclusie

Concluderend zijn Agile, Scrum en Kanban populaire methodologieën die worden gebruikt bij softwareontwikkeling en projectmanagement. Agile is een flexibele en iteratieve benadering van softwareontwikkeling, Scrum is een raamwerk binnen de Agile-methodologie dat de nadruk legt op teamwerk en verantwoordelijkheid, en Kanban is een ander raamwerk binnen de Agile-methodologie dat de nadruk legt op visualisatie en optimalisatie van de workflow. Deze methodes kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften van het project. Wanneer de teams agile werken, verandert het meten van belangrijke statistieken zoals productiviteit, onze volgende artikel laat zien hoe je inzicht kunt krijgen in belangrijke statistieken in een agile softwareontwikkelomgeving

footer background image

We’re confident we can supercharge your software operation.