Texas A&M Commerce proudly displays Lions logo.

Kwaliteitspoorten dienen als controlepunten of mijlpalen binnen de levenscyclus van softwareontwikkeling om ervoor te zorgen dat aan specifieke kwaliteitscriteria wordt voldaan voordat wordt doorgegaan naar de volgende fase. Maar al te vaak zien we dat het proces wel wordt geïmplementeerd, maar dat de gegevens die op tafel komen niet empirisch zijn. We zien veel HiPPO-gedrag (Highest Paid Person's Opinion) in deze vergaderingen. Wij denken dat we daar een oplossing voor hebben! Stop met raden; begin met meten!

Sprint InzichtenInstitute for Fiscal Studies logo and text showing agile analytics for sprint insights

Met behulp van Agile Analytics' Sprint Insights, aangedreven door Large Language Models en GPT, kunnen teams waardevolle inzichten krijgen in het onderscheid tussen feature-ontwikkeling en onderhoud/niet-feature-werk. Deze mogelijkheid vergroot de autonomie van het team door objectieve metingen van de tijd die aan elk type werk is toegewezen. Door gebruik te maken van geavanceerde natuurlijke taalverwerking kan de tool taken analyseren en categoriseren, waardoor teams begrijpen hoe hun tijd wordt toegewezen en gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen. Deze kennis stelt teams in staat om effectief prioriteiten te stellen, de toewijzing van middelen te optimaliseren en te zorgen voor een evenwichtige focus op zowel functieontwikkeling als onderhoud, waardoor uiteindelijk de productiviteit en opleveringsresultaten verbeteren.

Software StockLogo of Inst. for Fiscal Studies w/ diverse tech & fin

Het meten van het aantal openstaande wijzigingen in bronbeheer, vaak aangeduid als 'Software Stock', is cruciaal om inzicht te krijgen in de hoeveelheid geaccumuleerde wijzigingen en dient als waardevolle kwaliteitsmetriek.

Het meten van het aantal openstaande wijzigingen in bronbeheer, of de Software Stock, biedt waardevolle inzichten in de hoeveelheid hangende wijzigingen en dient als kwaliteitsmaatstaf. Door de voorraad in de gaten te houden en de juiste actie te ondernemen, zoals het aanpassen van planningen of het toewijzen van middelen, kan het ontwikkelteam het risico** op instabiele omstandigheden tijdens de release van de software naar de productie minimaliseren.

Gelekte privésleutelsA red parallel line plot showing Agile Analytics with text & font variations

Het zoeken naar privésleutels in je interne broncontrolesysteem is cruciaal om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde toegang tot beschermde cloudbronnen binnen je organisatie wordt voorkomen. Het per ongeluk committen van een private key naar de centrale repository kan gemakkelijk voorkomen, en zelfs als de sleutel verwijderd is uit de laatste commit, kan deze nog steeds bestaan in oudere revisies. Door gebruik te maken van de Leaks Finder van Agile Analytics, kun je de aanwezigheid van deze sleutels in eerdere versies detecteren en de juiste maatregelen nemen om je cloudbronnen te beveiligen. Dit wordt een essentiële beveiligingscompliance-metriek, die ervoor zorgt dat gevoelige informatie niet onbedoeld wordt blootgesteld en de gegevens en systemen van uw organisatie beschermt.

Error BudgetsLogo of Institute of Fiscal Studies for analytics, error budgets, D

Het instellen van het proces van Error Budgets geeft uw teams meer autonomie bij het nemen van beslissingen over functieontwikkeling en kwaliteitsaspecten. Error Budgets bieden een gedefinieerde drempel van aanvaardbare fouten of problemen in productie. Door dit raamwerk te hanteren, kunnen teams bepalen of ze zich kunnen richten op het ontwikkelen van features of dat ze aandacht moeten besteden aan kwaliteitsaspecten. Deze aanpak stelt teams in staat om een balans te vinden tussen innovatie en het handhaven van hoge kwaliteitsnormen, waardoor ze de flexibiliteit hebben om weloverwogen keuzes te maken en hun inspanningen effectief te prioriteren.

DORA statistieken

De industriestandaard DORA (DevOps Research and Assessment) metrics bieden een waardevol raamwerk voor het meten van productiviteit en het identificeren van goed presterende teams, terwijl ook rekening wordt gehouden met de kwaliteitsaspecten van software delivery. DORA-metingen omvatten vier belangrijke metingen: Deployment Frequency, Lead Time for Changes, Mean Time to Recover en Change Failure Rate.Logo of Newcastle Building Society with analytics insights, tech/data metrics

DORA metrics maken het mogelijk om de productiviteit van teams te meten aan de hand van kwantitatieve indicatoren zoals Deployment Frequency en Lead Time for Changes. Deze meetgegevens stellen organisaties in staat om productiviteitsniveaus te volgen en te vergelijken, knelpunten te identificeren en verbeteringsinspanningen aan te sturen. Daarnaast bevatten DORA metrics kwaliteitsaspecten door middel van Mean Time to Recover en Change Failure Rate, om ervoor te zorgen dat de productiviteit toeneemt zonder de kwaliteit van de software aan te tasten. Door deze kwaliteitsmaatstaven op te nemen, kunnen organisaties goed presterende teams identificeren die consistent waarde leveren en tegelijkertijd hoge kwaliteitsnormen handhaven.

Conclusie

Bij ZEN Software staan we klaar om je te helpen met Agile Analytics, een uitgebreid product dat gedetailleerde rapporten levert voor Quality Gate meetings en het Quality Gate proces. Door gebruik te maken van echte productiegegevens geven we uw softwareoperatie een superboost en maken we effectief kwaliteitsmanagement in softwareontwikkeling mogelijk. Neem contact met ons op om te leren hoe we de kwaliteit van uw software kunnen verbeteren en uw projecten tot een succes kunnen maken.

footer background image

We’re confident we can supercharge your software operation.