Cartoon Organism overcoming World through Adaptive Art Fictional-character

Softwarekwaliteit gaat verder dan functionaliteit. Niet-functionele aspecten zoals prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid zijn cruciaal. Ons Agile Analytics SaaS-platform biedt een uitgebreide oplossing om deze dimensies effectief te beheren en te meten. Door gebruik te maken van DORA-metrics en SRE Error Budgets kunnen teams de inzet, betrouwbaarheid en beveiliging optimaliseren, terwijl ook de softwarevoorraad wordt bewaakt en gelekte privésleutels worden opgespoord.

1. DORA-metingen: Meet de uitrolfrequentie en Mean Time Between Failure (MTTR). Agile Analytics SaaS integreert DORA Metrics en biedt inzicht in de uitrolfrequentie en Mean Time Between Failure (MTTR). Deze meetgegevens optimaliseren de wendbaarheid, aanpasbaarheid en hersteltijd van software en maken gegevensgestuurde beslissingen voor continue verbetering mogelijk.Azure-slope-rectangle-triangle plot with text

2. SRE-foutenbudgetten: Verbetering van betrouwbaarheid

Het platform introduceert SRE Error Budgets, waarmee acceptabele foutpercentages worden gedefinieerd en de betrouwbaarheid van de software wordt gekwantificeerd. Het bewaken van foutbudgetten maakt proactieve aanpassingen in de planning en toewijzing van middelen mogelijk om de betrouwbaarheid te handhaven en de tevredenheid van de eindgebruiker te verbeteren.IFS logo: Agile analytics, Error Budgets, DOR

3. Kwantificeer softwarevoorraad en detecteer gelekte privésleutels.

Agile Analytics SaaS introduceert innovatieve meetmethoden om de softwarevoorraad te meten en gelekte privésleutels te detecteren. Het kwantificeren van de softwarevoorraad verbetert de efficiëntie van de workflow, terwijl het detecteren van gelekte privésleutels gevoelige gegevens beschermt en inbreuken op de beveiliging voorkomt.Analytic insights to optimize stats for agile Institute for Fiscal Studies.

Supercharge!

Om uit te blinken in het digitale landschap moet softwarekwaliteit prioriteit geven aan niet-functionele aspecten. Het Agile Analytics SaaS-platform stelt teams in staat om de inzet, betrouwbaarheid, beveiliging en efficiëntie van de workflow te optimaliseren. Door gebruik te maken van DORA Metrics en SRE Error Budgets, kunnen organisaties data-gedreven beslissingen nemen voor continue verbetering. Daarnaast zorgt het monitoren van softwarevoorraad en het detecteren van gelekte privésleutels voor verhoogde productiviteit en veiligheid. Met Agile Analytics SaaS automatiseert u uw niet-functionele kwaliteitsbeheer en maximaliseert u het opleveringsvermogen van uw team!