Happy Fictional-character making a thumb-up gesture with LEGO:

In 2006 introduceerde Werner Vogels, de CTO van Amazon, de inmiddels beroemde mantra "You build it, you run it", die sindsdien een leidend principe is geworden voor veel organisaties. Deze filosofie moedigt teams aan om eigenaar te worden van de producten die ze ontwikkelen en bevordert een gevoel van autonomie en verantwoordelijkheid. Door deze mentaliteit te omarmen, gekoppeld aan de Error Budget-aanpak van Agile Analytics, kunnen organisaties het potentieel ontsluiten voor stabielere systemen, betrokken teams en, uiteindelijk, lagere bedrijfskosten.

Autonomy and the "You build it, you run it" approach

De essentie van de "You build it, you run it" benadering is om teams end-to-end eigenaar te laten zijn van de producten of diensten die ze maken. Traditioneel waren ontwikkelteams verantwoordelijk voor het bouwen van software, terwijl afzonderlijke operationele teams zich bezighielden met het onderhouden en uitvoeren ervan. Deze silo aanpak leidde vaak tot miscommunicatie, vertraagde processen en belemmerde de algehele efficiëntie.

Door teams de autonomie te geven om hun producten te bouwen en te beheren, bevorderen organisaties een cultuur van eigenaarschap, samenwerking en voortdurende verbetering. Als teams direct verantwoordelijk zijn voor hun creaties, worden ze vanzelf gestimuleerd om werk van hoge kwaliteit te leveren, prioriteit te geven aan stabiliteit en snel te reageren op problemen. Deze autonomie bevordert snellere iteratiecycli, stelt teams in staat om in realtime beslissingen te nemen en stelt ze in staat om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de systemen die ze bouwen.

Introducing Agile Analytics' Error BudgetLogo of Institute of Fiscal Studies for analytics, error budgets, D

Om de behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe functies in evenwicht te brengen met het onderhoudswerk, kunnen organisaties het Error Budget-raamwerk van Agile Analytics implementeren. Het concept van een Error Budget draait om het definiëren van een aanvaardbaar niveau van systeemfouten of serviceverstoringen binnen een bepaald tijdsbestek. Dit budget fungeert als een leidraad waarmee teams kunnen bepalen hoeveel tijd ze kunnen besteden aan de ontwikkeling van nieuwe functies zonder de stabiliteit van het systeem in gevaar te brengen.

Door een Foutenbudget op te stellen, erkennen organisaties dat perfectie niet het doel is, maar eerder het bereiken van een balans tussen innovatie en onderhoud. Het stelt realistische verwachtingen voor teams en geeft ze de flexibiliteit om te beslissen hoe ze hun tijd en moeite willen indelen. Met de autonomie om hun Foutenbegroting te beheren, kunnen teams weloverwogen beslissingen nemen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en corrigerende maatregelen nemen wanneer dat nodig is.

Voordelen van meer autonomie:

  1. Verbeterde systeemstabiliteit: Wanneer teams end-to-end eigenaar zijn, raken ze zeer vertrouwd met de systemen die ze bouwen en kunnen ze potentiële problemen proactief aanpakken. Dit leidt tot een grotere stabiliteit van het systeem, minder downtime en een grotere klanttevredenheid.
  2. Betrokken en mondige teams: Autonomie bevordert het gevoel van doelgerichtheid en eigenaarschap onder teamleden. Wanneer ze controle hebben over hun werk en verantwoordelijk zijn voor het succes ervan, zijn ze meer betrokken, gemotiveerd en in staat om te innoveren en samen te werken.
  3. Snellere besluitvorming en iteratiecycli: Autonomie stelt teams in staat om real-time beslissingen te nemen, waardoor tijdrovende goedkeuringen en afhankelijkheden overbodig worden. Deze flexibiliteit maakt snellere iteratiecycli mogelijk, een snellere reactie op de behoeften van de klant en de mogelijkheid om zich snel aan te passen aan de eisen van de markt.
  4. Lagere bedrijfskosten: Door teams meer mogelijkheden te geven en besluitvormingsprocessen te stroomlijnen, kunnen organisaties de overheadkosten verlagen die gepaard gaan met onnodige bureaucratie. Bovendien helpt de toegenomen aandacht voor de stabiliteit van het systeem om dure downtime en daaruit voortvloeiende ontevredenheid bij klanten te minimaliseren.

Een eenvoudige stap naar meer autonomie

Neem contact op met Agile Analytics om de optimalisatie van uw softwareoperatie te starten. Door te kiezen voor de "You build it, you run it"-aanpak en gebruik te maken van ons Error Budget-framework, kunnen organisaties het volledige potentieel van autonome teams benutten. Doordat ze eigenaar zijn van hun producten, kunnen teams met beslissingsbevoegdheid de stabiliteit van het systeem verbeteren, weloverwogen beslissingen nemen en een gunstige balans vinden tussen feature-ontwikkeling en onderhoudstaken. Deze autonomie bevordert niet alleen een cultuur van innovatie en samenwerking, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.

footer background image

We’re confident we can supercharge your software operation.